SSH üzerinde büyük boyutlu dosyaları bulma

aşağıdaki örnek komutta 100mb üstü dosyalar üzerine çalışma sağlanmıştır.

find / -type f -size +100M -exec ls -lh {} \; | awk '{ print $5 ": " $9 }' |sort -n

+100M parametresini tercihinize göre set edebilirsiniz

Yorum Yap


Not - Bunları KullanabilirsinizHTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre lang="" line="" escaped="" cssfile="">